Ontstaan Z+G

De naam ‘Zending en Gemeente’ werd voor het eerst gebruikt in een rondschrijven van Kees en Fieke Goedhart, in het jaar 1969. Zendelingen die zelfstandig werkten en persoonlijke gestencilde berichten rondstuurden, werden samengebracht in één stichting en hun nieuws werd gepubliceerd in één blad: Zending en Gemeente.

Evangeliseren is niet genoeg, het vormen van gemeenten en het bieden van daadwerkelijke hulp is nodig. Samen met broeders uit plaatselijke gemeenten werd dit werk zo opgezet, dat elke zendeling geestelijk en financieel verbonden zou zijn met één of meer plaatselijke gemeenten. Zo werd ‘Zending + Gemeente’ geboren.

De eerste aandacht ging uit naar het Caraïbisch gebied, want Kees en Fieke Goedhart hebben daar gewerkt. Al spoedig richtte de stichting zich ook op Zuid- en Midden-Amerika. Het begon met evangeliseren en het stichten van gemeenten naar Bijbels patroon. Intussen zijn er trainingsscholen en kinderhuizen in Bolivia, op Curaçao en op Haïti en ondersteunt stichting Zending + Gemeente zendelingen over het gehele continent.

Het evangelie van Jezus wordt op vele manieren gebracht: samenkomsten in de open lucht en aan huis, filmavonden, kinder- en tienerkampen, radio- en tv-uitzendingen.

Ook via kinderhuizen, d.m.v. maatschappelijk werk, landbouwprojecten, etc. wordt geprobeerd de onbereikten te bereiken met de verlossende boodschap van het evangelie van Jezus Christus.

Lees hier een artikel uit de jubileum-uitgave van ons magazine, over 50 jaar Zending + Gemeente.