Bestuur

Het bestuur van Zending en Gemeente vertegenwoordigt de zendelingen in Nederland, volgens de eisen en regels die de samenleving stelt aan goede doelen. Het bestuur helpt de zendelingen om te werken aan een goed georganiseerd thuisfront; de samenhang tussen thuisgemeente en thuisfrontcomité.
We stellen ons aan u voor:

 • Jan van Dijk is de penningmeester van het bestuur. Jan woont in Leeuwarden en is in het dagelijkse leven strategisch adviseur.
  Jan en zijn vrouw Karin zorgen voor de financiële administratie.

   
 • Irene van Maastricht woont in Apeldoorn en werkt in de gezondheidszorg.
   
 • Erwin Wietses is de voorzitter van het bestuur. Erwin woont in Dordrecht en is in het dagelijksleven missionair werker en projectleider/manager voor verschillende christelijke organisaties en bedrijven zoals; Bonfire Dordrecht, Youth With A Mission, Business as Mission Nederland, Just Real Estate b.v. en Stadsklooster Dordt.
   
 • Henk Bosman is de secretaris van het bestuur, woont in Maarssen en is ondernemer.
   
 • Kees Goedhart (niet op de foto) is oprichter en is samen met zijn vrouw Fieke Goedhart erevoorzitter.