ANBI

Zending en Gemeente is een als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkende stichting.
Dit betekent dat giften aan Zending en Gemeente aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Algemene gegevens

St. Zending en Gemeente
Sassingastins 19
8925 JJ Leeuwarden
058-2667107

RSIN-nummer: 807651540

Door op onderstaande link te klikken, kunt u het actuele 'publicatieplicht formulier voor fondsenwervende instellingen' van Zending en Gemeente inzien.

Publicatieplicht formulier ANBI 2020

Het beleidsplan waarnaar in dit publicatie formulier wordt verwezen, vindt u hier:

Beleidsplan 2020-2022

Elk jaar geeft Zending en Gemeente een jaarverslag uit ter verantwoording van haar werkzaamheden en de besteding van de aan Zending en Gemeente toevertrouwde gelden. Hieronder vindt u de drie meest recente jaarverslagen.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019ANBI_logo-k

Jaarverslag 2020