ANBI

 

Algemene gegevens

Zending en Gemeente
Sassingastins 19
8925 JJ Leeuwarden
058-2667107

RSIN-nummer: 807651540

Door op onderstaande link te klikken kunt u het actuele publicatieplicht formulier voor fondsenwervende instellingen van Zending en Gemeente inzien.

Publicatieplicht formulier ANBI 2020

Elk jaar geeft Zending en Gemeente een jaarverslag uit ter verantwoording van haar werkzaamheden en de bedsteding van de aan hen toevertrouwde gelden. Hieronder vindt u de drie meest recente jaarverslagen.

Jaarverlsag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020