ANBI

Zending en Gemeente is een als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkende stichting.
Dit betekent dat giften aan Zending en Gemeente aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Algemene gegevens

St. Zending en Gemeente
Sassingastins 19
8925 JJ Leeuwarden
058-2667107
administratie@ZendingEnGemeente.nl
RSIN-nummer: 807651540

Publicatieplicht formulier formulier voor fondswervende instellingen

Door op onderstaande link te klikken, kunt u het actuele 'publicatieplicht formulier voor fondsenwervende instellingen' van Zending en Gemeente inzien.

Publicatieplicht formulier ANBI 2022

Beleidsplan

Het beleidsplan waarnaar in dit publicatie formulier wordt verwezen, vindt u hier:

Beleidsplan 2023-2026

Activiteitenverslag

Voor een verslag over de uitgevoerde activiteiten verwijzen wij naar ons magazine, dat eens per kwartaal verschijnt. Het magazine kan vanaf deze website worden gedownload ('Over ons'/ 'Magazine'). Hier kunt u ook aangeven het magazine voortaan per post te willen ontvangen.

Jaarverslag

Elk jaar geeft Zending en Gemeente een jaarverslag uit ter verantwoording van haar werkzaamheden en de besteding van de aan Zending en Gemeente toevertrouwde gelden. Hieronder vindt u de drie meest recente jaarverslagen.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021ANBI_logo-k

Jaarverslag 2020