Nieuwe zendelingen

Als nieuwe mensen zich aanmelden bij Zending + Gemeente, dan willen we als bestuur de zendeling graag persoonlijk leren kennen.
Waarom wil je juist dat werk doen op die plaats? Welke relatie heeft dit werk met andere zendelingen of zendingswerk in die omgeving? We bespreken het geloof, de roeping, de levensloop en de bekwaamheden van de zendeling.

Tijd
Het bestuur van Zending + Gemeente vindt de relatie tussen zendeling, thuisgemeente en thuisfront belangrijk. Het is dus niet alleen een dialoog tussen bestuur en zendeling, maar het is een “trialoog”, samen met het thuisfront. Zo’n traject vraagt veel communicatie en tijd. Elke aanmelding is anders. Soms is versterking nodig in het thuisfrontcomité, soms is hulp nodig in de thuisgemeente, soms is er nog niet voldoende financiële steun. Het duurt doorgaans een jaar of meer, voordat we een nieuwe zendeling aannemen.

Levenskeuze
Kijkt u eens naar de verhalen van onze zendelingen. Veel van onze zendelingen werken al een groot deel van hun leven in de zending, zij zijn geen kortverbanders, zending is hun levenskeuze. Wat is het een bijzondere genade dat wij deze zendelingen, jonge stellen vol dromen én ervaren vakmensen die hun vaardigheden doorgeven, mogen steunen.