Geven

Onze zendelingen zijn geroepen door God en zijn volledig afhankelijk van giften. Ze hebben hun carrière en leven in Nederland achter zich gelaten om dit prachtige werk te doen. Het zendingswerk wordt financieel mogelijk gemaakt door uw giften. 
U kunt uw gift overmaken via de bank met vermelding van de zendeling of het zendingsproject waarvoor u de gift wilt bestemmen, of “waar het meest nodig”.

De bankgegevens zijn:

ING bank
IBAN: NL33 INGB 0002 0476 78
BIC: INGBNL2A

ABN AMRO
IBAN: NL20 ABNA 0607 7824 12
BIC: ABNANL2A

 

ANBI_logo-k

Zending en Gemeente is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), uw giften zijn daarom belastingaftrekbaar.
Ons RSIN-nummer: 807651540Nadere informatie ANBI