1 Maaltijd


De wereld staat op zijn kop, al meer dan een jaar door de coronacrisis, door klimaatverandering,     door conflicten. Mensen die in armoede leven worden hierdoor het hardst geraakt. Voor miljoenen mensen is dagelijks brood op de plank niet vanzelfsprekend. 

Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties is het aantal mensen dat het risico loopt om te verhongeren meer dan 270 miljoen. Dit terwijl er wereldwijd voldoende eten is voor iedereen. Hier kunnen wij niet mee leven. Daarom staan wij op voor onze medemens.

 

Over 1Maaltijd

Dit jaar sloegen we met meer dan tien organisaties de handen ineen en hebben we een prachtige actie gehad. Tijdens de (digitale) Pinksterconferentie hebben we met elkaar 1maaltijd laten staan, wat resulteerde in een totaalbedrag van €111.319,-. Duizenden mensen in armoede kunnen daardoor een maaltijd ontvangen. 

Wij geloven dat wanneer we samenwerken er mooie dingen gebeuren. Hoe groter het bereik, hoe meer mensen we kunnen helpen. De opbrengst wordt door de deelnemende organisaties (waaronder Zending+Gemeente) besteed aan voedselhulp.